Nem tudja, hogy kezdjen hozzá? Hívjon segítünk.

Közös képviselő váltás szabályai

 Amennyiben az SZMSZ rendelkezett a közös képviselő váltás szabályairól, a szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ) foglaltak szerint zajlik a váltás folyamata.

Amennyiben az SZMSZ nem rendelkezett a közös képviselő váltás szabályairól, úgy a társasházi törvény szerint a közgyűlés bármikor felmentheti, leválthatja a közös képviselőt.

A társasházi törvény szerint a közös képviselő váltáshoz, és új közös képviselő megválasztásához a közgyűlés összehívása szükséges.

A közgyűlés összehívása meghívóval történik, melyet a közös képviselő küld meg írásban legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt nyolc nappal. A meghívóban napirendi pontként szerepeltetni kell a közös képviselő váltás, új választás határozati javaslatát. Napirendi pont felvételét a számvizsgáló bizottság vagy a tulajdonosok tulajdoni hányadának 10%-a, közös képviselőhöz intézett nyilatkozattal kérheti.

Ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra a közgyűlést nem hívja össze, azt a harmincadik napot követő 15 napon belüli időpontra a számvizsgáló bizottság, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk írásban megbízott bármely tulajdonostárs jogosult összehívni.

Ha a szabályszerűen már összehívott (meghirdetett) közgyűlés napirendi pontjai között a közös képviselő váltás kérdése nem szerepel akkor a meghirdetett közgyűlés után új közgyűlés összehívását kell kérni a közös képviselőtől Ha ő ezt nem teszi meg, akkor a tulajdonosok 10%-a elérheti, hogy ez mégis megtörténjen.
Ha a közgyűlés megszavazta a közös képviselő leváltását, a felmentett közös képviselő - a közgyűlés határozata alapján, az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében köteles az új közös képviselő megválasztásáig, de legfeljebb felmentésétől számított kilencvenedik nap leteltéig ügyvivőként ellátni a közösség ügyeinek intézését.

A közös képviselet váltása ezt követően egyik oldalról az új közös képviselővel kötött megbízási szerződéssel, valamint átadás-átvételi eljárással zárul, mely során a leváltott képviselő átadja a jogszabályban előírt társasházra vonatkozó dokumentációkat, iratokat az új közös képviselőnek.